IT-regler
Fredericia Gymnasium


Fredericia Gymnasiums IT-regler

Revideret d.  20. juni 2012 i samarbejde med IT-Center Fyn

Vigtigt

Læs hele dokumentet!

Registrering af oplysninger

Logning af aktiviteter

Dit login på skolen er strengt personligt, og dets aktiviteter på netværket herunder Internettet bliver registreret og noteret i en logfil.
Har du mistanke til, at andre har fået kendskab til dit login, bør du ændre koden hurtigst muligt.
Du kan altid skifte din adgangskode på https://fggy.ums.itcfyn.dk/

Slettede filer 

Slettede filer på netværksdrev kan normalt gendannes af skolens IT-tekniker.

DHCP-server

registrerer hvilken IP-adresse, der benyttes. Når en IP-adresse knyttes til en computer, registreres tidspunkt, maskinidentifikation (MAC-adresse), maskinnavn og IP-adresse.

Router

I IT-Center Fyns router sker en konvertering af IP-adresser ved den teknik, der hedder Network Address Translation (NAT). Her registreres tidspunkt, protokol (TCP eller UDP), indvendig IP-adresse og port, udvendig IP-adresse og port, samt IP-adresse og port på serveren, der er oprettet forbindelse til.

Anvendelse af registreringerne 

Alle oplysninger, der er registreret, kan anvendes til
 • at sikre systemets drift i det daglige
 • at spore overtrædelse af skolens regler
 • at spore kriminelle handlinger
Systemadministratorerne kan ved overtrædelse af skolens regler lukke for brugerens adgang til systemet eller videregive besked til rektor eller dennes stedfortræder, der i så fald afgør, hvad der videre skal ske. I tilfælde af kriminelle handlinger kan der blive tale om politianmeldelse, hvor de registrerede oplysninger kan bruges i efterforskningen.

Adgang til drev

P-drev 

Ud over den enkelte bruger har sytemadministratorerne (teknikere fra IT-Center Fyn) adgang. Denne adgang benyttes i forbindelse med fejlfinding, ved omkonfigurering og ved virusskanning. Desuden kan sytemadministratorerne ved overvågning af de enkelte brugeres P-drev tjekke, om skolens regler overholdes. Systemadministratorerne kan i denne forbindelse rette i konfigurationsfiler og slette filer, der enten er virusbefængte eller som har til formål at benytte systemet i modstrid med skolens regler, se disse for detaljer.

O-drev 

Lærere og elever har fuld adgang til hele O-drevet. Eleverne lægger deres materiale i klassemappen og i holdmapper efter lærernes anvisninger. 

Ordensregler

Lokalt 

 • Det er brugernes ansvar at holde sig orienteret om de til enhver tid gældende regler.
 • Det er forbudt at udlåne sine personlige adgangskoder til andre.
 • Det er forbudt at ændre i computernes opsætning.
 • Mad og drikkevarer må ikke indtages ved computerne.
 • Enhver seriøs brug af maskinerne (tekstbehandling, brug af undervisningsprogrammer, programmering mm.) går forud for sociale medier, spil, Internet-surfing og chat mv.
 • Tekster, regneark mm kan gemmes på O-drevet; men bør for optimal sikkerhed gemmes på USB-memory eller P-drevet, som er ens private område på IT-Center Fyns server.
 • Man skal rydde op efter sig og holde orden, også på drevene.
 • Maskinerne er sat op sådan, at man ikke ved et uheld kommer til at overtræde ovenstående; men systemet er i øvrigt åbent og tilgængeligt for normal brug. Der er virustjek ved start af alle programmer.
 • Hvis man udnytter (f.eks. læser, kopierer, ændrer eller sletter), at man kan få adgang til andres data, vil det blive betragtet på samme måde som var der tale om data på papirform (dvs. som tyveri, hærværk, krænkelse af brevhemmeligheden osv.)
 • Overtrædelse kan medføre kørselsforbud.

Udskrift 

Der er printere til udskrift ved de forskellige computergrupper, hvor man kan udskrive i forbindelse med skolearbejdet. Printerne er altså ikke beregnet til privat udskrift.

Skolens Internetregler 

Internetadgangen må kun anvendes til uddannelsesformål eller formål, der direkte har med uddannelse at gøre. Internetadgangen må ikke anvendes til kommercielle formål.

Anvendelsen af internetadgangen skal endvidere ske inden for de rammer som sættes af almindelige love og regler og på en måde, der er i overensstemmelse med takt og tone på åbne net.

Følgende opfattes som misbrug af Internettet:

 • at forsøge uautoriseret adgang til ressourcer (fx. edb-anlæg) på netværket i ind- og udland
 • at forsøge at bryde igennem IT-Center Fyns sikkerhedssystemer
 • at skjule sin identitet, bortset fra de tilfælde, hvor det eksplicit er tilladt
 • at bruge nettet til formidling/publicering af informationer/data/billeder mv., som det i følge dansk lov er forbudt at distribuere eller formidle
 • at forstyrre netværkets normale funktioner
 • bevidst at spilde ressourcer (personer, edb-anlæg, og transmissionskapacitet)
 • at ødelægge/forvanske indhold af edb-baseret information/databaser, herunder bevidst spredning af virus
 • at undersøge eller afsløre andre brugeres private forhold (fx. indhold af elektronisk post)
 • at genere andre netværksbrugere med upassende meddelelser (f.eks. fremsendt som elektronisk post - junkmail, hatemail mv.)
Ovenstående liste er eksempler på misbrug, men den er ikke komplet. 

Overtrædelse af begrænsningerne i anvendelsen kan medføre, at brugerens adgang til Internettet bringes til ophør.

Det er brugernes ansvar at holde sig orienteret om de til enhver tid gældende regler.

Trådløst net 

 • Jeg logger på det trådløse net med mit UNI-login og jeg har ansvaret for ethvert misbrug, der foretages fra mit UNI-login, der ligesom andre logins er strengt personligt.
 • Jeg overholder de til enhver tid gældende regler om brug af computere og skolens adgang til Internettet. Disse regler kan ses på http://startside.fr-gym.dk/it-regler.html (denne side)
 • Jeg har altid et opdateret antivirusprogram kørende, når jeg benytter det trådløse net.
 • Jeg benytter ikke skolens net til down- eller upload af materiale, der ikke har relevans for undervisningen.
 • Jeg har ikke et fildelingsprogram (f.eks. µtorrent, BitTorrent, LimeWire eller Vuze) kørende på min computer, da det vil benytte skolens net til distribution af privat (og ofte piratkopieret) materiale.
 • Jeg er klar over, at skolen logger information om al trafik til og fra min computer, når den benytter det trådløse net.
 • Jeg er klar over, at anvendelse af trådløst net i forbindelse med prøver og skriftlig eksamen på skolen skal ske efter reglerne for den pågældende prøve. Faglæreren orientere om disse regler.

Tilbage